Vraag GRATIS advies aan experts!
Vragen

Wat is het verschil tussen gewetens- en godsdienstvrijheid?

Asked 4 May 2013, 20:57 ó 1 Antwoord
Wat is het verschil tussen gewetens- en godsdienstvrijheid?

1 Antwoord
JuliaBroeken's Avatar
JuliaBroeken Berichten: 378, Status: 1
Megauser
 
#2

19 May 2013, 22:56
Godsdienstvrijheid is wanneer iedereen vrij is om het geloof te hebben en uit te oefenen dat men wil, bij gewetensvrijheid is men ook vrij om het geloof aan te hangen dat men wil, maar mag hier niet zichtbaar uiting aan geven.

Ik hoop je vraag zo beantwoord te hebben,
Julia
Helpful

Not your question? Ask your question View similar questions

 
Mogelijkheden Zoeken in deze vraag
Zoeken in deze vraag:

Geavanceerd zoeken

Add your answer here.

Remove Text Formatting

Undo
Redo
 
Verkleinen
Vergroten
Bold
Italic
Underline
Align Left
Align Center
Align Right
Ordered List
Unordered List
Decrease Indent
Increase Indent
Insert Email Link
Wrap [QUOTE] tags around selected text
Wrap [CODE] tags around selected text
Wrap [HTML] tags around selected text
Wrap [PHP] tags around selected text
Wrap [YOUTUBE] tags around selected text
Notificatietype:Check out some similar questions!

Wat is het verschil tussen renovatie en sanering? [ 1 Antwoord ]

Wat is het verschil tussen renovatie en sanering?

Wat is het verschil tussen SE's en CSE's? [ 1 Antwoord ]

Deze afkortingen hoor ik wel eens langskomen onder scholieren, maar waar staan ze precies voor?

Wat is het verschil tussen uitval en afval? [ 0 Antwoord ]

Wat is het verschil tussen uitval en afval?

Wat is het verschil tussen welzijn en welvaart? [ 0 Antwoord ]

Wat is het verschil tussen welzijn en welvaart in de economie?

Wat is het verschil tussen landijs en drijfijs? [ 0 Antwoord ]

Telkens wanneer het over de stijging van het zeeniveau gaat wordt er een verschil gemaakt tussen drijfijs en landijs. Wat is het verschil tussen beide soorten, en wat maakt dit uit voor het stijgen van het zeeniveau?


View more Overig (Nederlandse Taal) questions Search