Vraag GRATIS advies aan experts!
Vragen

Wat is het verschil tussen een begrotings- en een financieringstekort?

Asked 24 March 2013, 19:50 ó 1 Antwoord
Wat is het verschil tussen een begrotings- en een financieringstekort van de overheid?

1 Antwoord
JuliaBroeken's Avatar
JuliaBroeken Berichten: 378, Status: 1
Megauser
 
#2

19 May 2013, 22:47
Het begrotingstekort van de overheid is het tekort wat de overheid, doordat het meer uitgeeft dan binnenkrijgt. Als je hier de aflossingen die de overheid doet bij optelt, krijg je het financieringssaldo. Met die financieringssaldo neemt de staatsschuld toe of af, afhankelijk van of het een positief of negatief saldo is.

Ik hoop je vraag zo beantwoord te hebben,
Julia
Helpful

Not your question? Ask your question View similar questions

 
Mogelijkheden Zoeken in deze vraag
Zoeken in deze vraag:

Geavanceerd zoeken

Add your answer here.

Remove Text Formatting

Undo
Redo
 
Verkleinen
Vergroten
Bold
Italic
Underline
Align Left
Align Center
Align Right
Ordered List
Unordered List
Decrease Indent
Increase Indent
Insert Email Link
Wrap [QUOTE] tags around selected text
Wrap [CODE] tags around selected text
Wrap [HTML] tags around selected text
Wrap [PHP] tags around selected text
Wrap [YOUTUBE] tags around selected text
Notificatietype:Check out some similar questions!

Wat is het verschil tussen een milieu- en een natuurramp? [ 1 Antwoord ]

De begrippen milieuramp en natuurramp worden in het nieuws vaak door elkaar gebruikt. Is er een verschil tussen, en zoja, waar zit dat hem dan in?

Wat is het verschil tussen uitval en afval? [ 0 Antwoord ]

Wat is het verschil tussen uitval en afval?

Wat is het verschil tussen een fusie en een overname? [ 1 Antwoord ]

Wat is het verschil tussen een fusie van bedrijven en een overname van een bedrijf?

Wat is het verschil tussen een NV en een BV? [ 1 Antwoord ]

Wat is precies het verschil tussen een NV en een BV? Waar staan de letters voor en wat betekenen deze letters voor het type bedrijf?

Wat is het verschil tussen landijs en drijfijs? [ 0 Antwoord ]

Telkens wanneer het over de stijging van het zeeniveau gaat wordt er een verschil gemaakt tussen drijfijs en landijs. Wat is het verschil tussen beide soorten, en wat maakt dit uit voor het stijgen van het zeeniveau?


View more Economie questions Search